semily.czMěsto Semily

semily.cz Profile

semily.cz

Title:Město Semily

Description:Oficiální stránky města Semily | Aktuální informace ze Semil a okolí | Informace z městského ú?adu | Informace ze sportu, kultury i pro turisty | Nav?tivte Semily - kraj dalekych rozhled? a hlubokych údolí!

Keywords:

Discover semily.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

semily.cz Information

Website / Domain: semily.cz
Website IP Address: 78.156.158.195
Domain DNS Server: ns.ipnet.cz,ns1.ipnet.cz

semily.cz Rank

Alexa Rank: 1774049
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

semily.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,597
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $542
Yearly Revenue: $6,597
Daily Unique Visitors: 1,663
Monthly Unique Visitors: 49,890
Yearly Unique Visitors: 606,995

semily.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

semily.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; Charset=utf-8
Server Microsoft-IIS/8.5
Date Sat, 20 Jan 2018 14:46:52 GMT

semily.cz Traffic Sources Chart

semily.cz Alexa Rank History Chart

semily.cz aleax

semily.cz Html To Plain Text

Město Semily Orienta?ní nabídka Hlavní nabídka a vybrané odkazy Hlavní obsah Mapa stránek Vypnout grafiku RSS PL DE EN Město Semily - Oficiální web Vyhledávání Dnes Dnes je 8. 4. 2017 a svátek slaví Ema Hlavní nabídka P?esko?it nabídku Město a samospráva Radnice a městsky ú?ad Turista a volny ?as Tipy na akce FOTOGRAFICKá SOUTě? 1.1.2017 - 30.5.2017 Typ akce: Ostatní POLAB?Tí UMěLCI V POJIZE?í 17.3.2017 - 19.5.2017 Typ akce: Vystavy, vernisá?e VELIKONO?Ní JARMARK 8.4.2017 Typ akce: Ostatní COUNTRY FESTIVAL 8.4.2017 19:00 Typ akce: Koncerty, hudební produkce FESTIVAL PAT?íME K SOBě 25.4.2017 - 28.4.2017 Typ akce: Ostatní Kalendá? akcí > Po út St ?t Pá So Ne 13. tyden 27 28 29 30 31 1 2 14. tyden 3 4 5 6 7 8 9 15. tyden 10 11 12 13 14 15 16 16. tyden 17 18 19 20 21 22 23 17. tyden 24 25 26 27 28 29 30 18. tyden 1 2 3 4 5 6 7 Dal?í akce Nep?ehlédněte MěSTO Z historie města Samospráva města VIDEO: Jednání zastupitelstva města Vyhlá?ky a na?ízení města Rozpo?ty a hospoda?ení města Rozpo?tovy portál Program rozvoje města územní plán města Seznam podnikatel? a slu?eb MěSTSKY ú?AD Informace o subjektu Elektronická ú?ední deska Struktura ú?adu Kontakty a telefonní seznam On-line rezervace na ú?ad Ve?ejné zakázky D?le?ité dokumenty ?ádosti a formulá?e Portál ob?ana TURISTA Turistické informa?ní centrum Kalendá? akcí Není to daleko Tipy na vylet Kde se ubytovat Památky a zajímavosti Turistická putování Cyklotoulky Propaga?ní materiály Zpravodajství INFORMACE: UZAV?ENí ?PI?KY OSTROVA Z D?VODU úPRAVY CESTY (7.4.2017) Od pondělí 10.4.2017 bude uzav?ena ?pi?ka lokality ostrov z d?vodu rekonstrukce chodník?. Stávající asfaltovy chodník bude odstraněn a nahrazen novou mlatovou cestou. ... Slo?ka dokument?: Aktuální zpravodajství INFOLISTY ZRNKA 2017 /1 - JARO (7.4.2017) Vá?ení ?tená?i, první vydání infolist? v roce 2017 "Svět kolem nás a ná? uvnit? světa" ... Slo?ka dokument?: Aktuální zpravodajství INFORMACE: OMEZENí PROVOZU TURISTICKéHO INFORMA?NíHO CENTRA (31.3.2017) DNE 17. 4. 2017 BUDE Z TECHNICKYCH D?VOD? TURISTICKé INFORMA?Ní CENTRUM UZAV?ENO. Děkujeme za pochopení. Slo?ka dokument?: Aktuální zpravodajství NA NOVé PODOBě NáMěSTí PAVLA TIGRIDA SE PODíLEJí STUDENTI FAKULTY ARCHITEKTURY (29.3.2017) V loňském roce vze?el od Spolku rodák? a p?átel města Semily návrh na pojmenování prostoru Nádra?ní ulice mezi k?i?ovatkami s Lu?ní a Bo?kovskou ulicí po vyznamném ?eském ... Slo?ka dokument?: Aktuální zpravodajství VZDěLáVáNí PRAXí ZNAMENá NOVé ZKU?ENOSTI A VěT?í ?ANCI NA PRACOVNíM TRHU (23.3.2017) Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kte?í chtějí získat nové znalosti a zku?enosti v reálném pracovním prost?edí a na druhé straně firmy, které naopak chtějí prost?ednictvím ... Slo?ka dokument?: Aktuální zpravodajství VIDEO: JEDNáNí ZASTUPITELSTVA (21.3.2017) Prost?ednictvím YouTube máte mo?nost shlédnout nezkráceny nebo jinak upravovany videozáznam z posledního jednání Zastupitelstva města Semily. Slo?ka dokument?: Samospráva POZVáNKA: PREZENTACE NáVRH? BUDOUCíHO NáMěSTí PAVLA TIGRIDA (21.3.2017) Pozvánku na prezentaci studentskych prací ?e?ící prostor budoucího Náměstí Pavla Tigrida a p?ilehlého okolí. Prezentace se uskute?ní ve ?tvrtek 13.4.2017 od 17.00 v kině Jit?enka. Slo?ka dokument?: Aktuální zpravodajství MGR. LENKA HOLUBI?KOVá MEZI OCENěNYMI (17.3.2017) Zástupci Ministerstva obrany ?R a Libereckého kraje p?edali ve ?tvrtek 9. b?ezna v sídle Libereckého kraje pět ocenění za p?íkladnou pé?i o vále?né hroby na Liberecku. Z rukou ... Slo?ka dokument?: Aktuální zpravodajství SVěTOVY DEN VODY V SEMILECH 2017 (15.3.2017) Exkurzí do úpravny vody v P?íkrém si ?áci semilskych základních ?kol p?ipomenou v b?eznu Světovy den vody 2017. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valnym shromá?děním ... Slo?ka dokument?: Aktuální zpravodajství více zpravodajství Nep?ehlédněte PORTáL OB?ANA NOVINKY NA E-MAIL FóRUM A DOTAZY KALENDá? AKCí CO, KDY, KDE... SEMILSKé NOVINY TV SEMILY FOTOGALERIE WEBKAMERA TíS?OVá ?íSLA ZTRáTY A NáLEZY ZáVADY A NEDOSTATKY KRIZOVé SMS MěSTSKá POLICIE Rychlé kontakty Město Semily Husova 82, 513 01 Semily Telefon: +420 481 629 211 E-mail: podatelna@mu.semily.cz Městsky ú?ad Semily Riegrovo náměstí 63, 513 01 Semily Telefon: +420 481 629 211 E-mail: podatelna@mu.semily.cz Turistické informa?ní centrum Husova 2, 513 01 Semily Telefon: +420 481 624 721 E-mail: info@semily.cz Podrobny kontakt Najdete nás Externí odkazy TV Semily Muzeum a Pojizerská galerie Kino Jit?enka Kulturní centrum Golf Městská knihovna Sportovní centrum Nemocnice v Semilech TSM Semily Městská bytová správa Semily Sociální slu?by Semily Nav?tivte také NAV?TIVTE SEMILY - KRAJ DALEKYCH ROZHLED? A HLUBOKYCH úDOLí... Informace v patě Nyní jste v módu "Bez grafiky". P?epnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu. P?ihlásit se Registrovat se Mobilní verze O webu web & design WEBHOUSE?, redak?ní systém vismo?, Webmaster, ? Město Semily Tento web vyu?ívá cookies. Jeho pou?íváním s tím vyjad?ujete souhlas. O cookies Rozumím

semily.cz Similar Website

Domain WebSite Title
ubytovani-semily.com Ubytování Semily
ubytovani-semily.cz Ubytování okres Semily | levné ubytování
zbiroh.cz Město Zbiroh | Město
tachov-mesto.cz Město Tachov | Tachov město
loket.cz Město Loket
litovel.eu Město Litovel
stramberk.cz Město ?tramberk
valtice.cz [Město Valtice]
mesto-senov.cz Město ?enov
kojetin.cz Město Kojetín
turnov.cz Město Turnov
mestopacov.cz Město Pacov
letohrad.eu Město Letohrad
mestovolary.cz Město Volary
bilina.cz Město Bílina
muchropyne.cz Město Chropyně
strakonice.eu Město Strakonice
skutec.cz Město Skute?